Investering i aktier er en form for investering, hvor man køber ejerandeler i en virksomhed. Når du investerer i aktier, bliver du medejer af virksomheden og har ret til en andel af virksomhedens indtjening og aktiver.

Der findes mange forskellige aktier, du kan investere i, afhængigt af dine mål og risikotolerance. Du kan investere i enkeltaktier, hvor du køber aktier i én bestemt virksomhed, eller du kan investere i aktieindeksfonde, der spreder risikoen ved at investere i et stort udvalg af aktier.

Når du investerer i aktier, er det vigtigt at huske, at ingen investering er uden risiko. Aktier kan være svingende, og der er ingen garanti for et positivt afkast. Det er derfor vigtigt at være realistisk omkring forventningerne til dine investeringer og at diversificere din portefølje for at minimere risikoen for store tab.

Det kan også være en god idé at tale med en finansiel rådgiver eller en professionel investeringsrådgiver, inden du træffer investeringsbeslutninger. De kan hjælpe med at udarbejde en investeringsstrategi, der passer til dine individuelle mål og risikotolerance.

Hos Capitis har vi et fornemt samarbejde med Nord Investments som tilbyder en gratis investeringsplan som er udarbejdet gennem en algoritme som beregner din risiko og hjælper dig med at investere dine penge blandt 5000 aktier og obligationer. Jeg anbefaler på det stærkeste, at alle nye aktieinvestorere at tjekke Nord Investments ud, det er trods alt gratis.

Hvad er en aktie og hvorfor investere i aktier?

En aktie er en ejerandel i en virksomhed, der giver dig ret til at deltage i virksomhedens indtjening og aktiver. Når du køber aktier i en virksomhed, bliver du medejer af virksomheden og har ret til en andel af virksomhedens overskud og aktiver.

Der er mange grunde til at investere i aktier. Her er nogle af de mest almindelige:

 1. Mulighed for højt afkast: Aktier har historisk set vist sig at være en af de investeringer, der har givet det højeste afkast over tid. Selv om aktier kan være svingende og der ikke er nogen garanti for et positivt afkast, kan investering i aktier give mulighed for at opnå et højere afkast end f.eks. obligationer eller bankindskud.
 2. Diversificering: Aktier giver mulighed for at diversificere din portefølje ved at investere i en række forskellige virksomheder inden for forskellige sektorer og geografiske områder. Dette kan hjælpe med at minimere risikoen for store tab og øge chancen for et stabilt afkast over tid.
 3. Inflationsoverskud: Aktier kan også bidrage til at bekæmpe inflationen ved at levere et afkast, der stiger i takt med stigningen i priserne.
 4. Mulighed for at påvirke virksomheden: Som medejer af en virksomhed har du mulighed for at påvirke virksomhedens beslutninger gennem stemmeretten på generalforsamlinger.

Investeringstips- og strategier for nybegyndere

Her er nogle tips og strategier, der kan hjælpe dig som aktiebegynder:

 1. Start med at lære grundlæggende begreber og terminologi: Det er en god idé at lære om begreber som f.eks. “aktie”, “markedsværdi”, “p/e-forhold” og “dividendyield” inden du begynder at investere i aktier. Dette kan hjælpe dig med at forstå, hvad du investerer i, og hvordan aktierne opfører sig.
 2. Vælg en investeringsplatform: Der findes mange investeringsplatforme, der tilbyder handel med aktier. Det er en god idé at undersøge de forskellige platforme og vælge den, der passer bedst til dine behov og præferencer.
 3. Diversificer din portefølje: Det er en god idé at diversificere din portefølje ved at investere i en række forskellige aktier inden for forskellige sektorer og geografiske områder. Dette kan hjælpe med at minimere risikoen for store tab og øge chancen for et stabilt afkast over tid.
 4. Vær realistisk omkring forventningerne: Det er vigtigt at være realistisk omkring forventningerne til dine investeringer. Aktier kan være svingende, og der er ingen garanti for et positivt afkast. Det er derfor vigtigt at være forberedt på både gode og dårlige tider.
 5. Sæt mål for din investering: Det er en god idé at sætte mål for din investering, så du ved, hvad du vil opnå med dine aktier. Dette kan hjælpe dig med at vælge de aktier, der passer bedst til dine mål og med at holde fokus på dine investeringer.
 6. Vær tålmodig: Investering i aktier kræver tålmodighed, da aktier kan være svingende og det kan tage tid at se et afkast på dine investeringer. Det er derfor vigtigt at være tålmodig og ikke lade dig lure af kortsigtede udsving.

1. Start med at lære grundlæggende begreber og terminologi

Det er en god idé at lære om de grundlæggende begreber og terminologier, der anvendes inden for investering i aktier, inden du begynder at investere. Dette kan hjælpe dig med at forstå, hvad du investerer i, og hvordan aktierne opfører sig.

Nogle af de grundlæggende begreber, du bør lære om, inkluderer:

 • Aktie: En aktie er en ejerandel i en virksomhed, der giver dig ret til at deltage i virksomhedens indtjening og aktiver.
 • Markedsværdi: Markedsværdien er den samlede værdi af alle aktier i en virksomhed. Den beregnes ved at gange antallet af aktier med den aktuelle aktiekurs.
 • P/E-forhold: P/E-forholdet (price-to-earnings ratio) er et mål for, hvor meget investorerne er villige til at betale for en aktie i forhold til virksomhedens overskud. Det beregnes ved at dividere aktiekursen med virksomhedens overskud pr. aktie (earnings per share, EPS). Jo højere P/E-forholdet er, jo dyrere er aktien i forhold til virksomhedens overskud.
 • Dividendyield: Dividendyield er den procentvise andel af aktiekursen, der udbetales i udbytte til aktionærerne. Det beregnes ved at dividere udbyttet pr. aktie med aktiekursen. Dividendyield kan give dig et indblik i, hvor meget du kan forvente at tjene i udbytte på din aktieinvestering.

Det er vigtigt at huske, at det er en god idé at lære om flere end bare de grundlæggende begreber. Der findes en række andre terminologier og begreber, der også kan være nyttige at kende til, når du investerer i aktier. Det kan f.eks. være begreber som “børsnotering”, “short selling” og “stop-loss ordrer”. Det kan også være en god idé at lære om de forskellige typer aktier, der findes, såsom ordinære aktier, prefererede aktier og fondsaktier.

Ordinære aktier er den mest almindelige type aktier og giver aktionæren ret til at deltage i virksomhedens indtjening og aktiver samt at stemme på generalforsamlingerne.

Prefererede aktier har ofte en fast udbytteværdi og giver aktionæren fortrinsret til udbytte i forhold til ordinære aktier. De giver dog ikke aktionæren stemmeret på generalforsamlingerne.

Fondsaktier er aktier, der ejes af en investeringsfond. Når du køber fondsaktier, investerer du i en række aktier på én gang, hvilket kan være en nemmere måde at diversificere din portefølje på.

Det kan også være en god idé at lære om de forskellige investeringsstrategier, der findes, såsom aktiv investering, passiv investering og value investing. Aktiv investering involverer at købe og sælge aktier ofte for at forsøge at tjene på kortsigtede prisudsving. Passiv investering involverer at købe og holde aktier over en længere periode, ofte med fokus på at følge en bredt sammensat indeks. Value investing involverer at købe aktier, der anses for at være undervurderede, med henblik på at tjene på en værdistigning over tid.

Det er vigtigt at huske, at ingen investeringsstrategi er en garanti for et positivt afkast, og det er derfor vigtigt at undersøge de forskellige strategier grundigt, inden du vælger den, der passer bedst til dine mål og riskovillighed.

2. Vælg en investeringsplatform

Når du har lært om de grundlæggende begreber og terminologier inden for investering i aktier, og du har valgt en investeringsstrategi, er det tid til at vælge en investeringsplatform. En investeringsplatform er et online værktøj, der gør det nemt for dig at købe og sælge aktier og andre investeringsprodukter. Der findes en række forskellige investeringsplatforme at vælge imellem, så det kan være svært at vælge den rette.

Når du vælger en investeringsplatform, er det vigtigt at overveje følgende ting:

 • Omsætningsgebyr: Mange investeringsplatforme opkræver et omsætningsgebyr, hver gang du køber eller sælger aktier. Det er en god idé at sammenligne omsætningsgebyrerne på de forskellige platforme, inden du vælger en.
 • Brugervenlighed: Det er vigtigt, at investeringsplatformen er nem at bruge, så du nemt kan købe og sælge aktier.
 • Tilgængelige aktier: Det er en god idé at vælge en investeringsplatform, der tilbyder et bredt udvalg af aktier, så du har flere muligheder for at diversificere din portefølje.
 • Kundesupport: Det er vigtigt, at investeringsplatformen har en god kundesupport, så du kan få hjælp, hvis du har spørgsmål eller problemer.

Vi anbefaler aktieinvesteringsplatformene eToro og Trading 212. eToro er en populær platform, der tilbyder et bredt udvalg af aktier fra hele verden, samt en række andre investeringsprodukter, såsom ETF’er og kryptovalutaer. Platformen har også en nem-at-bruge grænseflade og tilbyder social trading, hvilket gør det nemt at se, hvad andre investorer handler med, og følge deres handler.

Aktuel procentdel i CFD-ansvarsfraskrivelse bør fastsættes til 74 %.

Trading 212 er en anden populær aktieinvesteringsplatform, der tilbyder et bredt udvalg af aktier og andre investeringsprodukter. Platformen har også en nem-at-bruge grænseflade og tilbyder en række værktøjer, der kan hjælpe dig med at træffe informerede investeringsbeslutninger, såsom markedsanalyser og realtidskurser.

Uanset hvilken investeringsplatform du vælger, er det vigtigt at huske, at investering i aktier involverer en vis risiko, og derfor er det en god idé at diversificere din portefølje for at minimere denne risiko. Diversificering involverer at investere i en række aktier fra forskellige sektorer og geografiske områder, så du ikke er for afhængig af kun et par aktier. Dette kan hjælpe dig med at reducere den samlede risiko i din portefølje.

Det er også en god idé at investere i aktier over en længere periode, så du har mulighed for at ride ud eventuelle kortsigtede svingninger på markedet. Dette kræver dog, at du har en vis risikovillighed og tålmodighed, da aktier som regel vil opleve både stigninger og fald i værdi over tid.

Endelig er det en god idé at være opmærksom på dine egne investeringsmål og riskovillighed, når du vælger aktier. Hvis du f.eks. er en conservative investor med et lavt riskoniveau, kan du vælge aktier fra stabile virksomheder med en lavere volatilitet. Hvis du derimod er en aggressive investor med et højt riskoniveau, kan du vælge aktier fra hurtigtvoksende virksomheder med en højere volatilitet.

3. Diversificer din portefølje

Diversificering af din portefølje er en af de mest grundlæggende investeringsstrategier, da det kan hjælpe dig med at minimere den samlede risiko i din portefølje. Diversificering involverer at investere i en række aktier fra forskellige sektorer og geografiske områder, så du ikke er for afhængig af kun et par aktier. Dette kan hjælpe dig med at reducere den samlede risiko i din portefølje, da ikke alle aktier vil opføre sig ens i et given tidsrum.

Der er flere måder, du kan diversificere din portefølje på:

 • Geografisk diversificering: Dette involverer at investere i aktier fra forskellige geografiske områder, såsom USA, Europa og Asien. Dette kan hjælpe dig med at minimere risikoen ved at være for afhængig af aktier fra kun et geografisk område.
 • Sektordiversificering: Dette involverer at investere i aktier fra forskellige sektorer, såsom teknologi, sundhedspleje og finans. Dette kan hjælpe dig med at minimere risikoen ved at være for afhængig af aktier fra kun én sektor.
 • Diversificering af virksomhedsstørrelse: Dette involverer at investere i aktier fra virksomheder i forskellige størrelser, såsom store cap, mid cap og small cap. Dette kan hjælpe dig med at minimere risikoen ved at være for afhængig af aktier fra kun virksomheder i én størrelse.

4. Vær realistisk omkring forventningerne

Det er vigtigt at være realistisk omkring forventningerne, når du investerer i aktier. Det er ikke usædvanligt, at aktier oplever både stigninger og fald i værdi over tid, og derfor er det vigtigt at huske, at ingen investering er en garanti for et positivt afkast.

Det kan være en god idé at være opmærksom på, at aktier som regel vil opleve større svingninger i værdi end andre investeringsprodukter, såsom obligationer og bankindlån. Dette skyldes, at aktier er afhængige af virksomhedernes indtjening og markedsforhold, som kan svinge fra år til år.

Det er derfor en god idé at have en langsigtet investeringsstrategi, når du investerer i aktier, så du har mulighed for at ride ud eventuelle kortsigtede svingninger i værdi. Det er også en god idé at diversificere din portefølje, så du ikke er for afhængig af kun et par aktier.

Det er også en god idé at være opmærksom på, at der kan være udgifter forbundet med investering i aktier, såsom omsætningsgebyrer, årlige forvaltningsomkostninger og skatteudgifter. Disse udgifter kan påvirke dit afkast, så det er en god idé at tænke over dem, inden du investerer.

5. Sæt mål for din investering

Det er en god idé at sætte mål for din investering, da det kan hjælpe dig med at skabe en klar strategi og holde dig fokuseret på dine mål. Der er mange forskellige mål, du kan sætte for din investering, afhængigt af dine ønsker og behov.

Et eksempel på et mål for din investering kan være at opbygge en diversificeret portefølje, der giver et afkast på 6-8% om året. For at opnå dette mål kan du investere i en række aktier fra forskellige sektorer og geografiske områder, så du ikke er for afhængig af kun et par aktier. Du kan også overveje at diversificere din portefølje med andre investeringsprodukter, såsom obligationer og ETF’er, for at reducere den samlede risiko i din portefølje.

Et andet mål for din investering kan være at opbygge en opsparing til pension, ved at investere i aktier over en længere periode, så du kan få glæde af den potentielle værdistigning på aktierne. For at opnå dette mål kan du investere en del af din månedlige indkomst i aktier, og vælge at investere i aktier med en langsigtet vækstpotentiale. Dette kan f.eks. være aktier fra virksomheder i vækstsektorer som teknologi og sundhedspleje. Det kan også være en god idé at vælge aktier fra stabile virksomheder med en lavere volatilitet, så du ikke er for udsat for store svingninger i værdi.

6. Vær tålmodig

Det er vigtigt at være tålmodig, når du investerer i aktier, da aktier som regel vil opleve både stigninger og fald i værdi over tid. Dette skyldes, at aktier er afhængige af virksomhedernes indtjening og markedsforhold, som kan svinge fra år til år.

Det er derfor en god idé at have en langsigtet investeringsstrategi, når du investerer i aktier, så du har mulighed for at ride ud eventuelle kortsigtede svingninger i værdi. Dette kræver tålmodighed og risikovillighed, da du måske vil opleve fald i værdi på din investering i en periode, før du oplever stigninger igen.