Innholdsfortegnelse

Hvis du driver en virksomhed i Danmark, skal du betale moms af de varer og tjenester, du sælger. Du skal også betale moms af de varer og tjenester, du køber til din virksomhed, medmindre de er momsfrie eller er omfattet af en reduktionssats.

Moms af de varer og tjenester, du sælger, skal du indberette og betale hver måned eller hver kvartal, afhængigt af hvilken type virksomhed du driver. Du kan finde mere information om indberetning og betaling af moms på Skattestyrelsens hjemmeside.

Det er vigtigt at huske på, at du kun skal betale moms af de varer og tjenester, du sælger til kunder i Danmark. Hvis du sælger varer eller tjenester til kunder i udlandet, skal du ikke betale moms. Du skal i stedet indberette og betale moms af de varer og tjenester, du køber til din virksomhed, der stammer fra udlandet.

Få styr på momsen med et gratis regnskabsprogram

Et regnskabsprogram kan være en god hjælp, når du skal håndtere moms i din virksomhed. Et regnskabsprogram kan hjælpe dig med at indberette og betale moms, trække moms fra og holde styr på dine indtægter og udgifter.

Der findes mange forskellige regnskabsprogrammer på markedet, og du kan vælge et regnskabsprogram, der passer til dine behov og økonomiske formåen. Nogle regnskabsprogrammer er gratis, mens andre koster penge. Nogle regnskabsprogrammer er enkle og lette at bruge, mens andre er mere avancerede og kan håndtere mere komplekse regnskaber.

Det kan være en god idé at undersøge de forskellige regnskabsprogrammer, der findes, og vælge et program, der passer til dine behov.

Hos Verusam har vi testet mange af de danske regnskabsprogrammer som er gratis og som er kompatible til at drifte en virksomheds regnskab og vi anbefaler helt klart alle vores læsere at benytte sig af Dinero regnskab eller Billy. Begge regnskabsprogrammer er 100% gratis, men kommer også en i betalt version, det er dog overhovedet ikke nødvendigt at købe den betalte version for at drifte sit virksomhedsregnskab.

  • 100% gratis regnskabsprogram

    Dinero regnskab logo

    Dinero Regnskab er et online regnskabsprogram, der er designet til at hjælpe små virksomheder med at styre deres økonomi. Programmet er udviklet af en dansk virksomhed, og det tilbyder en række funktioner, der kan hjælpe med at automatisere regnskabsprocesser og forenkle bogføringen. Det bedste ved Dinero Regnskab er, at det er 100% gratis at bruge. Der er ingen skjulte omkostninger eller abonnementer, så det er en ideel løsning for små virksomheder, der ønsker at holde styr på deres økonomi uden at skulle betale for et dyrt regnskabsprogram.

  • 100% gratis regnskabsprogram

    Billy logo

    Billy er et online regnskabsprogram, der er designet til at hjælpe små virksomheder med at styre deres økonomi. Programmet er udviklet af en dansk virksomhed og tilbyder en række funktioner til at automatisere regnskabsprocesser og forenkle bogføringen. Det bedste ved Billy er, at det er 100% gratis at bruge. Der er ingen skjulte omkostninger eller abonnementer, så det er en ideel løsning for små virksomheder, der ønsker at holde styr på deres økonomi uden at skulle betale for et dyrt regnskabsprogram.

Hvad er moms?

Moms er en form for skat, der opkræves på de varer og tjenester, der sælges i et land. Moms er en afgift, der skal betales af forbrugeren, når der købes varer eller tjenester, og den skal betales af virksomhederne, når de sælger varer eller tjenester.

Momsen opkræves som en procentdel af prisen på varen eller tjenesten. Momsen er typisk opdelt i forskellige satser, afhængigt af hvilken type vare eller tjeneste det drejer sig om. For eksempel kan der være en lavere momsats på fødevarer end på luksusvarer.

Momsen er en af de mest almindelige skatter i verden, og den bruges af mange regeringer til at finansiere offentlige serviceydelser og infrastruktur.

Hvor meget er moms i Danmark?

I Danmark er moms-satsen på 25% for de fleste varer og tjenester. Derudover findes der også en reduktionssats på 6%, der gælder for visse varer og tjenester, såsom fødevarer, medicin og kulturtjenester. Der findes også en særlig lav sats på 2%, der gælder for visse varer og tjenester, såsom bøger, aviser og tidsskrifter.

Det er vigtigt at huske på, at moms-satserne kan ændre sig over tid, så det er en god idé at holde sig opdateret om de gældende satser. Du kan finde oplysninger om de gældende moms-satser på Skattestyrelsens hjemmeside.

Hvornår skal man betale moms?

Hvis du driver en virksomhed i Danmark, skal du indberette og betale moms af de varer og tjenester, du sælger, hver måned eller hver kvartal, afhængigt af hvilken type virksomhed du driver.

Hvis du driver en lille virksomhed med et årligt omsætningsbeløb på under 1.500.000 kr., kan du vælge at indberette og betale moms hver måned. Hvis du driver en større virksomhed med et årligt omsætningsbeløb på 1.500.000 kr. eller derover, skal du indberette og betale moms hver kvartal.

Momsafregningen skal indsendes senest den 20. i den måned efter, at perioden er gået. Hvis du indberetter og betaler moms hver måned, skal du indsende momsafregningen senest den 20. i den måned efter, at måneden er gået. Hvis du indberetter og betaler moms hver kvartal, skal du indsende momsafregningen senest den 20. i den måned efter, at kvartalet er gået.

Det er vigtigt at huske på, at du skal indsende momsafregningen og betale moms rettidigt for at undgå eventuelle bøder og renter. Du kan finde mere information om indberetning og betaling af moms på Skattestyrelsens hjemmeside.

Hvordan beregner man moms?

For at beregne moms på en vare eller tjeneste, skal du først finde ud af, hvilken moms-sats der gælder. I Danmark er moms-satsen på 25 % for de fleste varer og tjenester, men der findes også en reduktionssats på 6 %, der gælder for visse varer og tjenester, såsom fødevarer, medicin og kulturtjenester. Der findes også en særlig lav sats på 2 %, der gælder for visse varer og tjenester, såsom bøger, aviser og tidsskrifter.

Når du har fundet den gældende moms-sats, kan du beregne moms ved at gange prisen på varen eller tjenesten med moms-satsen.

Moms eksempel 1

Hvis du vil købe en vare for 100 kr. med en moms-sats på 25 %, skal du beregne moms sådan her:

Moms = 100 kr. x 25 % = 25 kr.

Totalpris = 100 kr. + 25 kr. = 125 kr.

Hvis du vil sælge en vare for 100 kr. med en moms-sats på 25 %, skal du beregne moms sådan her:

Moms = 100 kr. x 25 % = 25 kr.

Totalpris = 100 kr. + 25 kr. = 125 kr.

Moms eksempel 2

Hvis du har købt en vare for 100 kr. med en moms-sats på 25 %, kan du trække moms fra sådan her:

Moms = 100 kr. x 25 % = 25 kr.

Totalpris = 100 kr. + 25 kr. = 125 kr.

Hvis du vil trække moms fra, skal du fratrække momsbeløbet fra totalprisen.

Netto pris = 125 kr. – 25 kr. = 100 kr.

Hvem skal betale moms?

Hvis du driver en virksomhed i Danmark, skal du betale moms af de varer og tjenester, du sælger. Du skal også betale moms af de varer og tjenester, du køber til din virksomhed, medmindre de er momsfrie eller er omfattet af en reduktionssats.

Moms af de varer og tjenester, du sælger, skal du indberette og betale hver måned eller hver kvartal, afhængigt af hvilken type virksomhed du driver. Du kan finde mere information om indberetning og betaling af moms på Skattestyrelsens hjemmeside.

Det er vigtigt at huske på, at du kun skal betale moms af de varer og tjenester, du sælger til kunder i Danmark. Hvis du sælger varer eller tjenester til kunder i udlandet, skal du ikke betale moms. Du skal i stedet indberette og betale moms af de varer og tjenester, du køber til din virksomhed, der stammer fra udlandet.