Innholdsfortegnelse

Er dit fly aflyst eller forsinket eller er du blevet afvist boarding på vej til flyet? Kunne du godt tænke dig 4500 kroner? – Da er gratis-tjenesten Flyhjælp en fantastisk gratis tjeneste som kan hjælpe dig på vej.

Flyselskaber i hele verdenen er nemlig pålagt at overholde visse flytider, love og regler – og hvis disse ikke overholdes, kan du som rejsende og passager med en gyldig flybillet søge og mest sandsynlig få refusion eller erstatning på din flybillet samt andre typer erstatninger.

Du kan altså få op til 4500 kroner per passager/rejsende med et flyselskab som ikke formår at overholde de rettigheder du har, men de gør det ikke automatisk, du må selv sørge for at hente din refusion og erstatning hjem eller benytte dig af en gratis tjeneste som Flyhjælp.dk eller Flyforsinkelser.dk.

I denne artikel og guide vil jeg komme ind på hvornår du har krav på kompensation og erstatning ved flyforsinkelser eller aflyste fly.

De færreste kender desværre til de krav som flyselskaberne skal overholde og hvilke rettigheder man som passager egentlig her, specielt i disse tider med Corona-epidemien.

I gennemsnit har de mere end 407.000 brugere og passagerer af Flyforsinkelse.dk fået en udbetaling på mere end 2600 kroner, så det er bestemt ikke dømt at prøve, hvis man mener at man har ret til enten erstatning, kompensation eller refusion af sin flybillet.

Refusion, erstatning eller kompensation?

Først og fremmest er det vigtigt at fastslå forskellen mellem refusion, erstatning og kompensation.

Afhængig af din situation, kan du være berettiget til en flykompensation på 250 – 600 euro tilsvarende 1800 – 4400 danske kroner.

Til tods for at Norge ikke går under de europæriske love og regler, så gælder de samme rettigheder for flyafgange til Norge som i resten af europa.

Reglerne for kompensation, erstatning og refusion er kun gældende i de europæiske lande samt lande med specielle tilhørsforhold til EU, heriblandt Island, Norge, Schweiz, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Réunion, Saint-Martin, Madeira og Azorerne samt De Kanariske Øer.

Ved flyvninger med destination i andre lande, gælder ikke de Europæiske regler og du må her undersøge på nettet hvilke regler som gælder for det respektive land eller union.

Kompensation er når du bliver kompenseret for en ubelejlighed, i dette tilfælde, forsinket ankomst til din destination.

Erstatning er noget du kan få hvis forsinkelsen eller flyaflysningen påvirker dig i en sådan grad at du har behov (og krav på) mad, drikke og overnatning, her bliver du kompenseret i form af en erstatning som skal dække disse udgifter, særlige regler gælder her.

Refusion er når du får det samme beløb som du har betalt for en given ting, i dette tilfælde en flybillet. Refusion betyder jo da at du får prisen for din flybillet returneret.

Med dette på plads kan vi gå i dybden med hvornår du kan få kompensation, erstatning og refusion.

Særlige regler og rettigheder ved aflyste fly grundet Coronavirus

Coronavirussen (COVID-19) har sat sine spor og særligt flybranchen blev/er hårdt ramt af denne epidemi.

Det har også medført at mange flyrejser er blevet aflyst og personer som allerede havde rejst afsted, er blevet strandet på deres destination.

Reglerne er lidt anderledes når der hærger en epidemi og det kan være en jungle at finde rundt i. Her vil jeg forsøge at dækker over de forskellige scenarier der kan opstå og hvilke rettigheder du har som rejsende i de forskellige situationer.

Aflyst fly før afrejse:

Bliver dit fly aflyst indenfor refusionsgivende omstændigheder har du ret til at få refunderet købsprisen på din flybillet.

Refusionsgivende omstændigheder ved aflyst fly er at hele din flybillets købspris skal refunderes til den rejsende.

Forskellen fra normale omstændigheder og aflysninger på grund af COVID-19 er, at du ikke kan søge eller få kompensation for ekstraudgifter til overnatning, kost og logi, som du ellers ville kunne hvis dit fly er aflyst grundet flyselskabet eller en overbooking. Årsagen til dette er på baggrund af Udenrigsministeriets fraråd om udenlandsrejser.

Flyselskabet kan også i disse tilfælde tilbyde alternative ruter til dig, hvis du takker ja til et tilbud fra flyselskabet, har du ikke ret til refusion.

Hvis du selv aflyser din rejse:

Som rejsende kan det være skummelt at rejse når Corona-tallene blusser op og nogle vælger derfor at aflyse deres rejse, i dette tilfælde har du ikke ret til kompensation, refusion eller erstatning, da du på eget valg vælger ikke at rejse.

Hvis du er strandet:

Har du allerede rejst afsted til din destination og kan ikke komme hjem fordi dit fly er blevet aflyst, så har du i udgangspunktet ret til refusion.

Flyselskabet skal finde en ny rejse til dig eller selv finde en alternativ måde at komme hjem på, her kan du søge kompensation for differencen fra flybillettens pris og det som det har kostet dig at komme hjem, indenfor rimelighedens grænser.

Hvornår har jeg ret til kompensation?

Kompensation for forsinket eller aflyst fly kan søges og mest sandsynlig udbetales til dig som er 2 – 3 timer forsinket ved din ankomst til den destination hvor du har købt din flybillet til.

Årsagen til man ser på ankomsttidspunkt, fremfor afgangstidspunkt er for at beregne ubelejligheden for den rejsende bedst mulig, da det i nogle tilfælde kan være muligt for flyselskaberne at tilbyde en alternative rute med en mellemlanding, dette vil dog i de fleste tilfælde tage meget længere tid og du vil da blive forsinket selvom du rejser til tiden.

Beløb og betingelser:

  • 1800 kroner – Afgang i medlemsland – ankomst i medlemsland: Flyver fra eller til et EU land eller uden for EU, hvis flyselskabet er europæisk
  • 2900 kroner – Afgang i medlemsland – ankomst uden for medlemsland: Mellemlander uden for EU som en del af en rejse, der startede i EU
  • 4500 kroner – Afgang uden for medlemsland – ankomst i medlemsland: Mellemlander uden for EU som en del af en hjemrejse til et EU-land med et europæisk flyselskab

Husk på at du også i mange tilfælde ved kompensationssager er berettiget til økonomisk kompensation i form af erstatning af de merudgifter dette medbringer til mad, drikke og overnatning.

Hvornår har jeg ret til refusion?

Som alle andre erstatnings- og kompensationssager så er alle flyrejser indenfor EU dækket ind under nedenstående regler. Udover lande som hører ind under EU er også Island, Norge, Schweiz, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Réunion, Saint-Martin, Madeira og Azorerne samt De Kanariske Øer en del af kompensationsordningen, grundet andre tilhørsforhold.

Flyrejsende som bliver afvist boarding grundet overbooket fly eller hvis dit fly er aflyst, har du som hovedregel minimum ret til refusion af din flybillet. Du vil altså som et minimum få refunderet hele flybillettens købspris.

Du kan få refusion hvis flyselskabet ikke har annonceret aflysning til dig mindst 14 dage før og du bliver mindst 4 timer forsinket til din destination. Årsagen til at der er to betingelser er, at flyselskabet kan aflyse din oprindelige flyrejse, men give dig en ny flyrejse og i dette tilfælde har du altså ikke ret til refusion af din flybillet, da du ankommer til destination uanset, du skal dog være ved din destination mindst indenfor 4 timer i henhold til den oprindelige flyrejse, ellers har du ret til refusion.

Hvis flyselskabet aflyser din flyrejse, skal de refundere din flybillet eller tilbyde en omlægning som du kan vælge at takke ja eller nej til.

Du har ikke ret til refusion hvis du takker ja til et andet tilbud fra flyselskabet ved overbooket fly.

Du har ikke ret til refusion hvis flyselskabet har varslet aflysningen 14 dage før eller tidligere.

Du har ikke ret til refusion hvis flyselskabet får dig til din destination indenfor 4 timer af planlagt ankomst.

Økonomisk kompensation i ventetiden:

Hvis dit fly er aflyst eller du bliver nægtet ombordstigning grundet overbooket fly, så vil du i tillæg til refusion af din flybillet også have ret til erstatning af de merudgifter dette medfører.

Et aflyst fly kan betyde at du må rejse på et meget senere tidspunkt, derfor vil mad og drikke være en nødvendighed i denne ventetid, dette skal flyselskabet også dække udgifterne til.

Hvis den nye flyrejse som følge af aflyst- eller overbooket fly er så forsinket at du må vente til næste dag og da må overnatte et sted, skal også flyselskabet dække disse udgifter.

Husk at gemme dine kvitteringer da det er et krav for at få dækket mad, drikke og overnatningsudgifter.

Hvornår har jeg ret til erstatning?

Som alle andre kompensations- og refusionsager så er alle flyrejser indenfor EU dækket ind under nedenstående regler. Udover lande som hører ind under EU er også Island, Norge, Schweiz, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Réunion, Saint-Martin, Madeira og Azorerne samt De Kanariske Øer en del af kompensationsordningen, grundet andre tilhørsforhold.

Erstatning eller økonomisk kompensation er noget du kan søge hvis din forsinkelse er af en vis længde og kost og logi bliver en nødvendighed.

Erstatningssager er betinget af at du kan bevise du har haft disse udgifter, denne dokumentation er som oftest købskvittering på mad, drikke og hotel som beviser at du har købt og betalt for noget som flyselskabet er skyld i er nødvendig.

Indenfor erstatningssager er sund fornuft en nødvendighed hvis man har et ønske om at få refunderet de penge man bruger på ekstraudgifter i forbindelse med aflyst, overbooket eller aflyst fly.

Du skal derfor ikke booke dig ind på et 5-stjernes hotel og forvente at flyselskabet dækker dette. Erstatningen skal være indenfor rimelighedens grænser.

Dine rettigheder ved flyforsinkelse, aflysning og overbooking

Som rejsende med et flyselskab med destination i et EU-land eller tilhørsland som beskrevet i denne artikel, har du ret på kompensation, erstatning og refusion af din flybillet hvis de gældende betingelser er opfyldt.

I enkelte tilfælde kan flyselskabet afvise en refusion af flybillet og det er derfor vigtigt at du får dette skriftligt dokumenteret af en ansat hos flyselskabet, hvis du skal søge refusion på et senere tidspunkt, hvilket du sagtens kan have ret til, men flyselskabet er ukendte til reglerne som gælder.

Som tidligere nævnt under afsnittet med coronavirussen, så må du aldrig selv aflyse din rejse, hvis du gør dette, bortfalder alle dine rettigheder til kompensation og refusion af din flybillet, rejse og andre former for erstatning du ellers ville få mulighed for at få.

Få gratis professionel hjælp med flykompensation

”No cure no pay” betyder at du ikke skal hoste en eneste krone op af lommen, men du får et lavere beløb udbetalt af den refusion som egentligt skulle udbetales til dig, som et salær eller en kommission. Fordelen med denne forretningsmodel for dig som forbruger er, som jeg beskrev først, at du aldrig kommer til at betale noget, men du derimod bare får et lidt lavere beløb, hvis du har krav og får godkendt din erstatning på aflyst eller forsinket flyafgang.

Nedenfor kan du læse mere om Flyforsinkelse.dk og Flyhjælp.dk som begge er selskaber som kan hjælpe dig ”gratis” med at søge og få erstatning og refusion på flyforsinkelser og aflyste flyrejser.

Flyforsinkelse.dk

Flyforsinkelse.dk er specialister indenfor kompensation og erstatning ved flyforsinkelser og refusion af flybilletter ved aflyst fly og var den første virksomhed i Norden indenfor dette felt og har siden vokset markant. Dags dato har de hjulpet mere end 407.000 passagerer med at søge og få erstatning eller kompensation for deres flyrejse.

Med Flyforsinkelse kan du derfor være helt sikker på at være i sikre hænder når flyselskaberne ikke overholder de gældende love og regler. Flyforsinkelse.dk har en vin-rate på 99% hvilket betyder at de taber mindre end 2% af de sager de sender ind. Samlet set har Flyforsinkelse søgt om mere end 1 milliard kroner hos de forskellige flyselskaber og givet deres brugere en gennemsnitlig tilbagebetaling i form af erstatning, refusion eller kompensation på mere end 2600 kroner.

Flyhjælp.dk

Flyhjælp.dk er også en virksomhed med speciale i erstatningssager ved flyforsinkelser, aflyste fly og andre typer kompensationsformer indenfor flyrejser.

Da reglerne er det samme, vil du kunne indhente samme kompensation og erstatning som hvis du benytter tjeneste Flyforsinkelse.dk – den eneste som forskellen kan være er, hvorvidt de begge kan vinde din sag. Dog er det sjældent at sager med kompensation hvor man har ret til denne, tabes.

Få din fulde erstatning ved at søge kompensation selv

Når du står i lufthavnen og kræver din refusion, kompensation eller refusion på flybillet kan du godt blive afvist dette, men dette er ensbetydende med at du ikke har krav på dette, men kan være inkompetence fra flyselskabets side og du kan derfor gøre smart i at søge fly kompensation hvis du mener du opfylder kravene for enten erstatning, kompensation eller refusion.

Hvis du ønsker at søge kompensation selv, vil du kunne ”spare” 25 – 30% og dermed få flere penge retur, teoretisk.

Årsagen til at jeg siger teoretisk er at de fleste har store udfordringer og problemer med at søge denne kompensationen selv, da de ikke besidder den nødvendige juridiske kundskaben og tiden det tager at anskaffe denne er ikke værd det, fremfor at benytte en gratis-tjeneste som Flyforsinkelse.dk eller Flyhjælp.dk som er eksperter på dette område.

I værste fald, så må du søge råd og vejledning hos et juridisk firma eller en advokat og her kan det hurtigt blive meget dyrere end de 25 – 30% du må ”betale” for at benytte tjenesterne beskrevet før, noget som du kun skal betale hvis du får din kompensation udbetalt og dermed vundet din sag.

Kilder